• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/#!/groups/ketenlidernegi/

YER İSİMLERİ

YER İSİMLERİ

Abdal  beleni

Gödeğin sakar

Abdının gedik

Göğ depe

Abidin daş

Gök çakıl

Acı alma deresi

Gökçe binar

Ağaç yuvarladıkları

Göklen

Ağıl deresi

Göklen galesi

Ağıl gaya

Göklen guzanı

Ağıl önü

Göl başı

Ahmet dede öldüğü

Göl gediği (Gevur gölü)

Ak gedik

Göl gediği (Sülüklü göl)

Ak gedik mahallesi

Gölenze

Ak güney

Göncü

Alcangayası

Gözet

Alıç gediği

Gözedardı

Alışlı düz

Gözet gayası

Alışlı tokat

Gubarın dere

Apilin yeri

Gudurese

Arab Osman’ın depe

Gundenin  goyak

Arabhacının gedik

Gurtlu daş

Arabın ayağı

Guru gölcük

Arık guzu

Guva Yolu

Armutlu guz (Daş oluk yaylası)

Guvandere

Arpa çukuru

Guzbinar

Arpa sırtı

Guzgun

Asar

Güccük asar

Asar ardı

Güccük Dört depe

Aşağı gale (Üleren)

Güccük üyük

Ay depesi

Güccük yazı (itöldüğü)

Aygül daşı

Güdel

Ayranlı binâr

Gündoğmuş deresi

Azdepe (Azıdepe)

Güney arık

Azdepenin sekileri

Gürlevük

Babas guzu

Güzle yeri

Bakı binarı

Hacı Hüseyin

Basamak

Hacı Kerimin daş

Basarektiği

Hacı Memedin oluk

Batal

Haramı deresi

Batal boğazı

Harım

Bayramın daş

Harman ayağı

Bedirışık

Harman depesi

Beğendik gayası

Harman gediği

Belbaşı

Havuş binarı

Bend

Havut başı

Beş gardaşlar

Havvanın depe

Beziller

Hese’nin gedik

Boğaz deresi

Hıdrellez

Boyacının guz

Hırtıltı

Böstür goyağı

Horoz depesi

Böbrek gaya

Ildırımın büklüc

Böyük çayır

Ilkı Yatağı

Böyük Dört depe

Irmak başı

Böyük üyük

Isıtma

Böyük yazı (itöldüğü)

İliğöğre

Cellâtın gediği

İlistir

Cemalın daş

İlistir gediği

Cırıkcı değirmeni

İmam sülüğü

Cilazı

İnce burun

Cingen Mezarları

İnin önünü

Circir oluk

İtöldüğü

Civas

Kavaklar deresi

Çağla mahallesi (Üleren yaylası)

Kedi gaya

Çağşak

Keklik yokuşu

Çakıllı çağşak

Kemere

Çakıllı yer

Kerimin depe

Çalı

Kerpiş bezilleri

Çarmığın dere

Keşlik (yaylası)

Çataldere

Keşlik boğazı

Çataloluk

Keşlik yazısı

Çataloluk Yaylası

Kilise bucağı

Çayırın gedik

Kiraz dere

Çayırın sırt

Kisecik beli

Çengelli binar

Kömürlük çukuru

Çerkez

Kör binar

Çerkez gayası

Kürt Hüseyinin gedik

Çıralı depesi

Lomanın depe

Çıralı

Madenin daş

Çıralı deresi

Mal gediği

Çil oğlanın daş

Malağın guyruk

Çilki binarı

Malaş

Çorak

Manastıra

Çorak gıyısı

Markucun mezar

Çömlek toprakları

Menekşeli

Çukur harman

Mercimek burnu

Çukur yayla

Merdiven gaya

Dam depe

Meyrem hala güneyi

Damlacık sarıcı

Morgaya

Dar sokak

Muraca gayası

Darı deresi

Musluk

Darı yeri

Mümünün daş

Daş kesiği

Nuska

Daş Köprü

Okatlık

Daş oluk yaylası

Oluk  

Daşlıca

Olukçu

Daşoluk

Orta çayır

Davşancı

Orta değirmen

Davşancı daşı

Oyuklu

Davşancı güneyi

Öküz gediği

Dede (İlistir Tarafı)

Öküz yatağı

Dede (Keşlik) de

Öşekci harmanı

Dede guzanı

Öşekçi

Dedecik

Öşşek kayası

Değmen depesi

Öte oba

Değmen önü

Palanın guz (Arabın Ayağı)

Değmi çayır

Palanın oluk(Gevur gölü)

Depe başı

Perili Güney

Dere

Sağır daş (Uluören)

Derin dere

Sağırgaya (Keşlik yolu)

Deve gaya

Sallan bahçasi

Devre guz

Saltık

Dik bayır

Sarp

Dikenli guz

Sarpgaya

Diliğin sarıç

Say sarıcı

Dizeme daşlar (Garadar)

Seki

Dolay harmanı

Seki çeşmesi

Donuz ağrığı (Domuz eğriği)

Seki gediği

Domuzluk çukuru

Seki köprüsü

Dudun aralık

Seki Yolu

Dulutmaşadı

Semer gaya

Duzla

Seyran depe

Düdükcünün burun

Sığır Eğriğinin Güney

Eciroğlunun sarıç

Sınanın goru

Eğri güney

Sırım

Ekiz depeleri

Silbiç gaya

Ekiz gediği

Sivrice gaya

Ekizin dere

Soğunun gedik

Elbiz  güneyi

Sorkun

Elmalı

Söğüt güneyi

Elvasdane (Elmas depesi)

Su uçtuğu

Emreli gorusu

Sulu dere

Erbabın guz

Susam depesi

Erikcili goru

Susuz

Erikli içi

Susuz Boğazı

Eski okul

Susuz Gediği

Eşşek O…dan yokuşu

Susuz Güneyi

Evgaya

Susuzun Yazı

Evliyan

Süberdenin yazı

Evreği gediği

Sülüklü göl

Gabcı Ahmadın guz

Şabanın daş

Gabcı Ahmadın güney

Şabanın Tokat

Gaklıklı

Şam bayırları

Gani Yeri

Şeyhler

Gapı gaya

Takkalı daş

Gara Goyak

Tantan deresi

Gara topraklar

Tasnar

Garabalçık (Çukur harmanı altında)

Tasnar bucağı

Garabalçık (Taşoluk Yaylası)

Tekne guz

Garabalçık (Uluören yaylası)

Teyyare Meydanı

Garadar

Tınas bucağı

Garadar güneyi

Tokat ardı

Gırlangıç

Tokat mahallesi

Garşı guz  (Üleren Yaylasında)

Toklu çayırı

Garşı harman

Top düğdü

Gatil daş

Torbalının yurt

Gavak

Toz güneyi

Gavak boğazı

Tozluca

Gavak guzu

Tömbüç

Gavak sarıcı

Tuhran gıran

Gavak yazısı

Tursun

Gavak yokuşu

Ulu güney

Gavasın dere

Uzun sivri

Gavlular (Garabalçık)

Üç alan

Gavlular (Su uştuğu)

Üleren ( Uluören)

Gayıncaklar

Ümmü yeri

Gazan gaya

Üskülüdaş

Gazancı ardı

Üyüğardı

Geçit

Üyük harmanı

Gedik

Veyisoğlu Çukuru

Geleni sivrisi

Veysel’in güney

Gelin gaya

Yağcı

Gevenlice

Yağcı gediği

Gevur alanı

Yalımgaya önü

Gevur gölü

Yanık ağılın yazı

Gevur Harmanı

Yarnas

Gılış gaya

Yassı burun

Gızıl depe

Yaylacık

Gızıl gaya

Yeni goru

Gızlar yolu

Yıldız Depesi

Gilebbe

Yolgıranı

Gillik deresi

Yoz ağılı

Gillinin  daş

Yöreme

Goca burun

Yörükler mezarı

Goca dere

Yukarı değirmen

Goyun yolu

Yukarı ekizin düz

Gozak

Yukarı gale (Üleren)

Gozak daşı

Yusufun çay

Gozak deresi

Yuvagaya

Gozak güneyi

Yuvagaya güneyi

Göbelek daşı

      Derleyen: Mevlüt KACAROĞLU

KAYNAK: "Tarihi Mirasımız Çalmanda" Adlı Kitaptan Alıntıdır.Belirli bir bölümü veya tamamı Mehmet BORAZAN'ın izni olmadan yayınlanamaz.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret179984
SİTE ÇEVİRİ
Hava Durumu
REKLAM VER

YARDIM BİLDİRİMİ

E-MAİL GİRİŞİ